(for english version: click the flag at the right)

Welkom op deze website. Hier valt informatie te vinden over enkele van mijn projecten tijdens mijn studie en mijn cv. Mijn studieprojecten zijn allemaal architectuur gerelateerd. Daarnaast komen er nog enkele andere projecten op deze site te staan in de vorm van films die ik tijdens reizen en ski-trips gemaakt heb.

Van september 2004 tot en met april 2010 heb ik bouwkunde gestudeerd aan de TU Delft. Ik ben afgestudeerd in de afstudeerstudio Architectural Engineering. Dit is een relatief nieuwe masteropleiding binnen bouwkunde die meer nadruk legt op techniek dan de andere mastertracks. Met het succesvol afronden van deze opleiding mag ik mezelf architect noemen.

Het belangrijkste onderdeel van mijn studie bouwkunde te Delft was uiteraard mijn afstudeerwerk. Hierin komen een groot deel van hetgene wat ik in de voorgaande jaren geleerd heb terug. Het laat ook zien waar ik met mijn kennis en vaardigheden in gespecialiseerd ben; het integreren van techniek en architectuur en ervoor zorgen dat deze twee elkaar kunnen versterken. Er komt in deze tijd van klimatologische en economische ontwikkelingen meer nadruk komt te liggen op duurzaam en energiezuiniger bouwen en dat zijn ook aspecten waar ik mij tijdens mijn studie in verdiept heb. Enkele voorbeelden hiervan is het zoeken naar alternatieve energiebronnen, zoals beweging en het beter aanpasbaar maken van gebouwen, waardoor deze langer mee kunnen gaan.

Onder het kopje projecten zijn een aantal projecten beschreven. De afbeeldingen aan de rechterkant kunnen geopend worden en bekeken worden voor eigen gebruik.

Onder het kopje curriculum vitae is uiteraard mijn cv te vinden. Deze is ook te downloaden als pdf bestand in zowel engels als Nederlands.

Bookmark and Share